Kıymetli öğretim üyelerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, değişen mevzuat ve gelişen ihtiyaçlar çerçevesinde uzun ve detaylı bir çalışmayla güncellediğimiz Tez/Proje Yazım Yönergesi ve ekleri ekteki şekliyle 07.12.2017 tarih ve 119 sayılı Senato Toplantısında oy birliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra tüm tez ve proje çalışmalarının işbu yönerge ve eklerine uygun olarak yürütülmesi önem arz etmektedir.

Doç. Dr. Fethi GÜNGÖR

Enstitü Müdürü V.

 

1-SBE Tez Yazim Yonergesi 171207

2-Yüksek Lisans Tezi Dış Kapak – Karton Kapak EK1

3-Doktora Tezi Dış Kapak – Karton Kapak EK.2a

4-SBE Tez Yazim Yonergesi 171207 EK3 ila 9

5-SBE Tez Yazim Yonergesi 171207 EK10 kaynakca 

Etiket: Güncel Tez/Proje Yazım Yönergesi