BİLİMSEL DEĞERLENDİRME/MÜLAKAT SONUÇLARI İLANI

2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına  Öğrenci Alımları İçin Yapılan Bilimsel Değerlendirme/Mülakat Sınavı Sonuçları İlanı

 

DOKTORA PROGRAMLARI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:

1.  Lisansüstü Kayıt Formu, (Enstitü’den veya enstitü web sayfasından temin edilebilir.)  

2.  İki (2) Adet Mevzuata Uygun Vesikalık Fotoğraf,

3.  Son Beş yılda Alınmış Geçerli ALES Sonuç Belgesi,

4.  Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi,

5.  Yüksek Lisans Not Döküm Belgesinin Aslı ve Fotokopisi,

6.  Lisans Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi,

7.  Lisans Not Döküm Belgesinin (Transkript) Aslı ve Fotokopisi,

8.  Yabancı Dil Sınavı (YDS, ÜDS, KPDS veya Eşdeğer) Sonuç Belgesi,

9.  T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Cüzdanının (Kimlik) Fotokopisi,

10.  Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesinin Aslı,

11.  Tezsiz Yüksek Lisans programları için Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Giderlerinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu.

12. Öğrenci kesin kaydını yaptırdıktan sonra öğrenci numarası ile ilgili bankaya öğrenim ücretini yatırmalıdır.

Not: Öğrenciler belgelerinin asıllarını yanlarında getirmeleri halinde belgelerinin suretini Enstitümüzde onaylatabilirler. Kargo, Posta, Mail, Faks yoluyla gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

Kesin Kayıt Tarihleri

08-11 Şubat 2021

Yedek Kayıt Tarihleri

12 Şubat 2021

Harç Ödeme, Kayıt          Yenileme ve Derse Yazılım

 

08-12 Şubat 2021

Kayıtlar Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası 1.Kat Sosyal Bilimler Enstitüsü Çınarcık Yolu Üzeri 2. Km B Blok 77200 Merkez/YALOVA adresinde yapılacaktır.

 AÇIKLAMALAR:

1) Öğrenci olmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilanda belirtilen tarihlerde yapılır.

2) Adaylar, öğrenim ücretini/katkı payını yatırarak, kayıt için gerekli belgeleri süresi içinde Enstitüye şahsen vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan veya gerekli belgeleri teslim etmeyen adaylar, mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt haklarını kaybederler. Öğrenci olmaya hak kazanan adaylar kesin kayıt işlemlerini şahsen veya noter tasdikli vekâlet vererek yaptırabilirler.

3) Tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıracak olan öğrenciler önce kesin kayıtta istenen belgeleri teslim ederler; daha sonra ön kayıtta kendilerine Enstitü tarafından verilecek olan öğrenci numarası ile harç ücretini yatırırlar. Öğrenciler harç dekontunu teslim ettikten sonra öğrenci olmaya hak kazanırlar.

4) Tezsiz yüksek lisans  ve Tezli ikinci öğretim programlarının öğrenim ücreti 5.000 TL iki eşit taksitte alınır. Öğrenim ücretinin ilk taksitini yatıran öğrenciler diğer işlemlerini de yaparak kayıtlarını tamamlarlar.

Etiket: 2020 - 2021 Bahar Yarıyılı Kazanan Adaylar