2020-2021 BAHAR YARIYILI KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN YABANCI UYRUKLU ADAY ÖĞRENCİLER

 DOKTORA PROGRAMLARI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar:

1.

Diploma ya da Mezuniyet Belgesi (Tercüme edilmiş)

2.

Denklik Belgesi

3.

Not Döküm Belgesi (Transkript) (Tercüme edilmiş)

4.

Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizeli Pasaport Örneği

5.

TÖMER sertifikası

 

Kesin Kayıt Tarihleri

08-11 Şubat 2021

Yedek Kayıt Tarihleri

12 Şubat 2021

 

Kayıtlar Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası 1.Kat Sosyal Bilimler Enstitüsü Merkez/YALOVA adresinde yapılacaktır.

 AÇIKLAMALAR:

1) Öğrenci olmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilanda belirtilen tarihlerde yapılır.

2) Adaylar, öğrenim ücretini/katkı payını yatırarak, kayıt için gerekli belgeleri süresi içinde Enstitüye şahsen vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan veya gerekli belgeleri teslim etmeyen adaylar, mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt haklarını kaybederler. Öğrenci olmaya hak kazanan adaylar kesin kayıt işlemlerini şahsen veya noter tasdikli vekâlet vererek yaptırabilirler.

3) Tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıracak olan öğrenciler önce kesin kayıtta istenen belgeleri teslim ederler; daha sonra ön kayıtta kendilerine Enstitü tarafından verilecek olan öğrenci numarası ile harç ücretini yatırırlar. Öğrenciler harç dekontunu teslim ettikten sonra öğrenci olmaya hak kazanırlar.

4) Yabancı Uyruklu Öğrenciler, lisansüstü öğretime kayıt sırasında kurs, seminer ve diğer ilgili hizmetler için yetkili kurullarca belirlenen yüksek lisans programları için 1500$; doktora programları için 3000$ yatırmakla yükümlüdürler. İlgili tutar iki eşit taksitte ödenebilir.

5) Öğrenci doktora ve tezli yüksek lisans programlarında ders kaydı yapacağı her dönem için 420 TL öğrenim ücreti ödemekle yükümlüdür.

6) Tezli ikinci öğretim ve tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenim ücreti 15.000 TL olup; ilk iki yarıyıl iki eşit taksit halinde alınır.

Etiket: 2020-2021 BAHAR YARIYILI KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN YABANCI UYRUKLU ADAY ÖĞRENCİLER