1- Doç. Dr. Mehmet Gökhan GENEL
    Enstitü Müdürü
 
2- Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Göktürk YILDIZ
     Enstitü Müdür Yardımcısı
 
3- Prof. Dr. Alican DAĞDEVİREN
    Temel İslam Bilimleri EABD Başkanı
 
4- Prof. Dr. Mehmet Tahir YAREN
    Felsefe ve Din Bilimleri EABD Başkan V.
 
5- Prof. Dr. Elif YÜKSEL OKTAY
    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EABD Başkan V.
 
6- Prof. Dr. Kaya BAYRAKTAR
    İktisat EABD Başkanı
 
7- Prof. Dr. Ali Rıza ABAY
     Sosyal Hizmet EABD Başkanı
 
8- Prof. Dr. Metin ÇANCI
     Uluslararası Ticaret ve Finansman EABD Başkanı
 
9-  Prof. Dr. Selami ÖZCAN
      İşletme EABD Başkanı
 
10- Doç. Dr. Recep MAKAS
      Özel Hukuku EABD Başkanı
 
11- Doç. Dr. Zelha ALTINKAYA
       Uluslararası İlişkiler EABD Başkan V.
 
12- Doç. Dr. Sırrı DÜĞER
      Kamu Hukuku EABD Başkanı
 
13-Dr. Öğrtim Üyesi Yavuz KÜÇÜKALKAN
     İletişim Sanatları EABD Başkanı
 
14- Ömer KAHVECİ
     Enstitü Sekreteri (Raportör)

 

Etiket: Enstitü Kurulu