Akademik Buluşmalar etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, bünyesindeki akademik faaliyetleri daha etkin sürdürebilmek maksadıyla öğretim elemanlarına ve lisansüstü eğitim öğrencilerine yönelik ‘Akademik Buluşmalar-1’ etkinliği gerçekleştirdi.

 

20 Aralık Salı günü saat 15:00-16:15 arasında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Akademik Buluşmalar’ın ilki, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa ÖKSÜZ’ün sosyal bilimcilerin araştırma projelerine yönelmesini salık veren selamlama konuşmasıyla açıldı.

 

Yeni akademik etkinlik çerçevesindeki ilk iki sunumu Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Recep Yıldız ile Doç.Dr. Fethi Güngör gerçekleştirdi. Bilimsel düşünce ile akademik yazımın mahiyetini, kısaca tarihî arka planını, felsefi zeminini ve temel paradigmalarını anlatan Yıldız’ın teorik sunumunu, Güngör’ün tez hazırlamanın ip uçlarını, tez yazım sürecinde karşılaşılan yaygın hataları ve danışman-öğrenci münasebetlerini konu edinen sunumu tamamlamış oldu.

 

Enstitü Müdür Vekili Güngör, akademik personelin, ilgili idari personelin, doktora, tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarda ders ve/ya tez aşamasında bulunan yüze yakın öğrencinin ilgiyle izlediği Akademik Buluşmalar’ın ikincisini 3 Ocak 2017 Salı günü aynı yer ve aynı saatte gerçekleştirileceklerini ifade ederek, bilimsel toplantılar, bildiriler ile bilimsel makale yazım yayın teknikleri konusunda iki ayrı tebliğin sunulacağı toplantıya bütün akademisyenlerin ve lisansüstü eğitim öğrencilerinin davetli olduğunu hatırlattı. 

 

 

 

 

AKADEMİK BULUŞMALAR SUNUM

Etiket: Akademik Buluşmalar etkinliği