TÜRKİYE'DE BİR İLK ...İLETİŞİM SANATLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE İLK KEZ BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ'NDE!!!!!!
YALOVA ÜNİVERSİTESİTESİ İLETİŞİM SANATLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILDI.

 

İletişim bilimsel olarak genel itibariyle insanı ve geniş kitleleri konu alan Sosyoloji, İktisat, Hukuk, Psikoloji gibi bilim dalları ile yakın ilişki içerisinde olmasının yanında, bir iletişim süreci ile başlayan üretim, sanatsal bir evreden geçmektedir. Bu bağlamda, sinema, reklam, televizyon gibi mecralar vasıtasıyla sunulan ürünlerin planlama aşamasından, tüketim sonrası değerlendirmelere kadar olan her süreçte, iletişimin direkt olarak insana seslenmesi ve insanı hedef almasından dolayı sosyal bilimler çok büyük önem arz etmektedir. Nitekim bölümümüzde, halkla ilişkiler, reklam, pazarlama, medya gibi alanların bilimsel yönüne ilişkin teorik kazanımın yanında, iletişimin sanatsal yönünün ele alınması, fakültemizin en önemli misyonlarındandır.

Gelişen teknoloji ve iletişim teknikleri, açılan yerli ve yabancı ortaklı halkla ilişkiler ve reklam ajansları, medya araştırma şirketleri, iletişimin tüm ilgili alanları ve iletişim sanatları alanında yüksek lisans eğitimi yapılmasını ve uzman yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Kaliteli alanında uzman olarak yetişmiş iletişim sanatları mezunları, sahip oldukları bilgi ve donanımla sektördeki açığı kapatacak hem de bilim adamı olarak yetişme fırsatı bulacaklardır. İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programı iletişim alanının interdisipliner özelliğine vurgu yaparak, hem halkla ilişkiler, reklam, sinema, televizyon, görsel iletişim, gazetecilik gibi tüm temel iletişim alanlarını kapsayan ortak bir eğitim programı sunmakta hem de iletişimi sanatsal bir platformda yeniden kurgulayarak iletişimin sadece bilimsel değil, estetik yanına da katkı sağlamayı amaçlamaktadır. İletişim Sanatları Yüksek Lisans programında dersler geniş bir seçmeli ders havuzundan alınacak dersler ile öğrencinin mesleki ve akademik ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde düzenlenebilecektir.

İletişim Sanatları Yüksek lisans programına lisans eğitimlerini üniversitelerin, İletişim Fakültelerinin, ve Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Bilimleri, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo Tv Sinema ve veya Sinema Tv, Fotoğraf, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, iletişim Sanatları, bölümlerinin mezunları başvurabilecektir.

Etiket: İletişim Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans