Kamu Hukuku Lisansüstü Program Tanıtım Yazısı

Kamu hukuku, devlet ve vatandaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Günümüz dünyasında hukuksal sorunların farklı hukuk alanlarına dayalı çok yönlü  bakış açılarını gerektirdiği ve yerel ve küresel sorunlara hukuksal çözüm arayışlarının arttığı günümüzde topluma, ekonomiye, siyasete ve hukukun profesyonel alanına katkı sunabilecek hukukçu profili değişmektedir. Bu bağlamda Yalova Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı’nın amacı, öğrencilerin üzerinde çalışmak istedikleri konuda uzmanlaşmalarına olanak sağlamaktır. Program, lisans eğitimlerini hukuk alanında yapmış olan öğrencilerin yanı sıra, kamu ve özel kesim yöneticileri ve yönetici adayları gibi hukuka yakın ve ilişkili lisans alanlarında öğrenimini tamamlamış olan katılımcıların da hukuk dünyasının değişen koşullarına kolayca uyum göstermelerini sağlayacak bilgi ve becerilerle donatacak, çağdaş ve uygulamalı bir temele dayanmaktadır.

Programa dahil olan öğrenciler, programın geniş ders seçeneklerinden yararlanarak diledikleri alanda uzmanlaşma imkanına sahip olmanın yanında, lisans öğrenimi sırasında edindikleri bilgileri tazelemek ya da eksik bilgilerini tamamlamak imkanına sahip olabileceklerdir. Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, lisans mezunu öğrencilerin teorik bilgilerini kullanmada yaşadıkları sorunu gidermek amacıyla, mevcut bilgilerini uygulamada nasıl kullanmaları gerektiğinin gösterilmesi ve bu konuda deneyim kazanmalarının sağlanmasını amaç edinmiştir. Bu sayede öğrencilerimiz, seçtikleri alanda bilgilerini arttırmanın yanı sıra uygulamaya yönelik yetkinlik kazanmış olacaklardır.

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Ders programı özellikle Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uygulamalarını konu alan bir çerçevede tasarlanmıştır. Programın tamamlanması için yazılması öngörülen tez çalışması sırasında, öğrenciler, uzmanlaşmak istedikleri alanda danışman öğretim üyelerinin yönlendirmesiyle tercih ederek başarılı oldukları derslerde edindikleri bilgiler ışığında, bilimsel araştırma ve yazım yöntemlerine uygun bir yüksek lisans tezi hazırlayacaklardır. Tez çalışması esnasında öğrencilerin tez konusunda farklı kaynaklardan edinecekleri bilgileri değerlendirme ve yorumlama yeteneği gelişecek, bilimsel eser meydana getirme yetkinliğine sahip olacaklardır. Böylece, öğrencilerin Kamu Hukukunun farklı alanlarında teori ve uygulamaya katkıda bulunacak bilimsel eserler meydana getirmeleri teşvik edilecektir.

Etiket: Kamu Hukuku Lisansüstü Program Tanıtım Yazısı