ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Bu programa başlayan öğrencilerin uluslararası ilişkiler disiplininde uzmanlaşması beklenmektedir. Bu amaçla öğrenciler iki yarıyıllık ders eğitimine tabi tutulurlar. Ders döneminde öğrencilerden bilimsel araştırma yapabilme, bilgiye erişebilme ve bilgiyi yorumlayabilme özelliklerini kazanması beklenir. Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler atanan tez danışmanı ile beraber tez konusu belirler. Tez konusu belirlenip enstitüye bildirildikten sonra en az iki yarıyıl sürecek olan çalışmalarına başlarlar. Tez çalışmalarında bir uluslararası soruna odaklanarak bilimsel bir çalışma yapmaları, bilime yeni bir yaklaşım kazandırmaları veya mevcut bir yaklaşımı geliştirmeleri beklenir. Tezlerini başarıyla bitirip jüri önünde savunan öğrenciler bilim uzmanı unvanını alırlar.

Bu program uluslararası ilişkilerde bölge çalışmalarına odaklanır. Avrasya, Asya-Pasifik, Ortadoğu, Avrupa Birliği, Orta Asya gibi bölgeler dünya siyasetindeki konumları, sosyo-ekonomik durumları ve Türkiye’nin dış politikası açısından analiz edilirler.  Program öğrencilerini kamu kurumlarında, uluslararası örgütlerde ve stratejik araştırma merkezlerinde çalışmaya teşvik eder. Bu amaçla da İkinci Dünya Savaşı Sonrası kurulan uluslararası düzenin öğrencileri tarafından iyice pekiştirilmesini sağlar. Uluslararası hukuk dersleriyle uluslararası ilişkilerin güncel sorunları hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmalarına ve bu sorunlara çözüm üretebilme becerisine sahip olmalarını destekler. Dış politika dersleriyle öğrencilerinin Soğuk Savaş sonrası dönemi daha iyi kavrayabilmeleri hedeflenerek, bu alandaki çalışmalarıyla Türk dış politikasını daha iyi analiz etmeleri beklenir.

Etiket: Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı