Uluslararası Ticaret ve Finansman Doktora Programı

Programın Amacı

Yalova Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Doktora Programı küresel ekonominin yükseldiği günümüz bağlamında, uluslararası ürün, hizmet ve parasal hareketler konusunda gelişmeleri anlayıp açıklayabilmek isteyen akademisyen adayları ve profesyonellerin gelişimini amaçlamaktadır.

Süresi: En az 4 yarıyılı tez süresi olmak üzere en az 6 yarıyıl

Kimler Katılmalı

Program, bir yandan Uluslararası Ticaret ve Finansman alanındaki kavramsal birikimi öğrenip buna katkı sağlamak isteyen akademisyen adayları, diğer yandan da alandaki güncel yaklaşımları içselleştirip kariyerlerinigeliştirmek isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır.

Kariyer ve Perspektif

Program mezunları alanında "Dr." ünvanı alarak ister akademik alanda öğretim üyesi olma ister profesyonel kariyerlerinde ilerleme bağlamında önemli gelişim kaydetmiş olacaklardır.

Başvuru Şartları ve Kabul

Uluslararası Ticaret ve Finansman Doktora Programına işletme, iktisat, uluslararası ticaret, finans, bankacılık, muhasebe, lojistik, tedarik zinciri, pazarlama, işletme mühendisliği ve endüstri mühendisliği alanlarında tezli yüksek lisans mezunları başvurabilirler. Başvuru için adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2.75/4.00 (70,83/100); son üç yıl içinde geçerli Akademik Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) notunun en az 70 ve Yabacı Dil Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen (Örneğin KPDS, TOEFL, IELTS) bir yabancı dil sınavı notunun 100 üzerinden en az 50 olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan adaylara bilimsel değerlendirme sınavı yapılır ve başarılı olanlar kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

Programda Yer Alan Derslerden Bazıları

Yönetim Teorileri ve Uluslararası İşletmecilik      Uluslararası Finansal Raporlama ve Analiz

Uluslararası Pazarlama Teorileri                        Uluslararası Muhasebe Denetimi

Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi                  Finansal Ekonometri

Uluslararası Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi       Muhasebe ve Finans Okumaları

Etiket: Uluslararası Ticaret ve Finansman Doktora Programı