Öğrencilerimizin ders ve tez dönemlerinde çalışmalarını yürütürken internet tabanlı kütüphane ve veritabanları oldukça önem kazanmaktadır. Yabancı dilde ve Türkçe olarak yayın yapan bu veritabanlarından bazılarına aşağıda yer verilmiştir. Bazı veritabanlarına üniversitemiz kütüphane hizmetleri yoluyla ulaşılabilirken bazı veritabanları ücretli üyelik istemektedir.

 

Yabancı Dilde Veritabanları

 

 JSTOR

 

 EBSCOHOST
 

 EMERALDINSIGHT

 

 SCIENCEDIRECT

   PROQUEST
  Türkçe Veritabanları
   ULAKBİM
   ASOSINDEX
  Diğer Kaynaklar
  Yalova Üniversitesi Kütüphanesi
  YÖK Tez Tarama
  CANAKTAN SANAL KÜTÜPHANE

Etiket: Yararlı Kaynaklar